FOBOS® M-1 KRAJOWA DEKLARACJA WłASNOśCI UżYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych wydana dla FOBOSU® M-1 jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek ogniochronny do zabezpieczenia elementów budowlanych z drewna.