SILIGNIT RW KRAJOWA DEKLARACJA WłASNOśCI UżYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych wydana dla SILIGNITU RW jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek ogniochronny do tkanin oraz wykładzin podłogowych.