fobos_b_certyfikat_stalosci

FOBOS® B KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2868/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® B wymagań zawartych w ITB-KOT-2021/1623 i dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany.

Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.