FOBOS® Z-LAK

FOBOS® Z-LAK dekoruje i chroni drewno przed:

ogien

ogniem

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

prod-z-lak

FOBOS® Z-LAK

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® Z-LAK  to wodny lakier ogniochronny do stosowania na drewnianych elementach budowlanych  w warunkach zewnętrznych. Łączy skuteczną ochronę przed ogniem z dekoracyjnym wykończeniem powierzchni drewnianych (z wyłączeniem gatunków egzotycznych). Cechuje go ponadto wysoka odporność na czynniki środowiskowe.

ZASTOSOWANIE

Pozwala na zabezpieczenie drewnianych elementów budowlanych w klasie nierozprzestrzeniania ognia NRO przy 5 letniej trwałości ochrony w warunkach zewnętrznych.

FOBOS® Z-LAK może być również stosowany przy zabezpieczaniu drewnianych pokryć dachowych z gontów do klasy niezapalności Broof {t1}.

Właściwości utrzymują się przez okres 5 lat w warunkach zewnętrznych, co zostało udowodnione metodą przyspieszonego, sztucznego starzenia w badaniach wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej.

WYKONANIE IMPREGNACJI

FOBOS® Z-LAK  jest oferowany jako bezbarwny lakier gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania. Przed zastosowaniem należy go bardzo dokładnie wymieszać.

Dla uzyskania najlepszego efektu należy go stosować na powierzchnię surowego drewna o wilgotności nie większej niż 20%, po uprzednim oczyszczeniu, odtłuszczeniu i odpyleniu. Wszelkie defekty powierzchni należy zaszpachlować.

Impregnację ogniochronną FOBOSEM Z-LAK   można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez natrysk lub malowanie pędzlem lub wałkiem.

Lakier należy stosować w temperaturze powietrza powyżej 10°C, prowadząc zabieg aż do naniesienia całkowitej ilości wynikającej z normy zużycia.

Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi nakładanymi warstwami uzależniony jest od temperatury i wilgotności. W temperaturze około 20stC można wstępnie przyjąć odstęp 5-6 godzin.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Lakier FOBOS® Z-LAK   należy stosować aż do naniesienia sumarycznie 300g/m² (290ml/m²).
1 litr FOBOSU® Z-LAK   umożliwia zabezpieczenie przed ogniem do 3,5 m² powierzchni drewna (europejskie gatunki drewna, w tym modrzew syberyjski).

Przed zabiegiem należy obliczyć całkowitą powierzchnię elementów przeznaczonych do impregnacji oraz przygotować odpowiednią ilość preparatu zgodnie z sumaryczną normą zużycia.
Środek należy nanosić poprzez kolejne aplikacje aż do całkowitego zużycia.

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia wykonanego lakierem ogniochronnym FOBOS® Z-LAK uzależniona jest od stanu technicznego powłoki. Wobec braku uszkodzeń powłoki trwałość zabezpieczenia przed ogniem w warunkach zewnętrznych wynosi 5 lat. Dla zachowania pełnej ochrony przeciwogniowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy kontrolę jakościową powłoki i w przypadku uszkodzenia uzupełniać ubytki.

Powierzchnie pokryte innymi lakierami lub impregnatami mogą zmieniać skuteczność ochrony przed ogniem. Najlepszy efekt uzyskuje się pokrywając lakierem drewno surowe.

(03.09.2021)