FOBOS® B

FOBOS® B chroni drewno przed:

ogien

ogniem

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

fobos-b

FOBOS® B

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® B to wodny impregnat ogniochronny do drewna przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Nowoczesna receptura o podwyższonej lepkości ułatwia stosowanie na gładkich powierzchniach wyrobów drewnopochodnych. Środek po zastosowaniu ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. Produkt gotowy do użycia oraz bardzo łatwy w stosowaniu. Dodatkowo nie zostawia śladów na zaimpregnowanych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

Impregnat jest przeznaczony do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się wewnątrz budynków w warunkach suchych. W szczególności do zabezpieczania powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB, wiórowych, sklejek) oraz drewna struganego.

Po zastosowaniu pozwala na uzyskanie najwyższej klasy reakcji na ogień na poziomie "niezapalności" B-s1,d0.

Środek posiada pełne dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, oświaty)

WYKONANIE IMPREGNACJI

FOBOS® B jest bezbarwnym, wodnym impregnatem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania. Impregnat może być produkowany z dodatkiem pigmentu koloryzującego, który ułatwia kontrolę procesu impregnacji. Wybarwienie może być nietrwałe i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. Zabieg należy prowadzić aż do naniesienia ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia.  Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h. 
Pomieszczenia, w których wykonano impregnację należy wietrzyć aż do zaniku zapachu. Zalecany czas wietrzenia wynosi 72 godziny.

FOBOS® B wnika w drewno. Po zastosowaniu nie zmienia rysunku drewna i nie pozostawia śladów impregnacji na powierzchni.
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Impregnat FOBOS® B należy stosować w ilości 0,29 litra wyrobu/m² powierzchni drewna.
5 litrów FOBOSU® B umożliwia zabezpieczenie do 17,5 m² powierzchni drewna lub wyrobów drewnopochodnych (płyta wiórowa, płyta OSB ...).

Przed zabiegiem należy obliczyć całkowitą powierzchnię elementów przeznaczonych do impregnacji, przygotować odpowiednią ilość impregnatu zgodnie z normą zużycia oraz zużyć go w całości.

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® B równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

(13.09.2023)