FOBOS® B

FOBOS® B chroni drewno przed:

ogien

ogniem

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

fobos-b

FOBOS® B

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS B to wodny impregnat ogniochronny przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Nowoczesna receptura o podwyższonej lepkości ułatwia stosowanie na gładkich powierzchniach wyrobów drewnopochodnych.

ZASTOSOWANIE

Impregnat jest przeznaczony do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się wewnątrz budynków w warunkach suchych. W szczególności do zabezpieczania powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB, wiórowych, sklejek) oraz drewna struganego.

Po zastosowaniu pozwala na uzyskanie najwyższej klasy reakcji na ogień na poziomie "niezapalności" B-s1,d0.

Środek posiada pełne dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi.

WYKONANIE IMPREGNACJI

FOBOS® B jest bezbarwnym, wodnym impregnatem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania. Impregnat może być produkowany z dodatkiem pigmentu koloryzującego, który ułatwia kontrolę procesu impregnacji. Wybarwienie może być nietrwałe i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia  ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia.  Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h.

FOBOS® B wnika w drewno i po zastosowaniu nie zmienia jego rysunku.
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Impregnat FOBOS® B należy stosować w ilości 0,29 litra wyrobu/m² powierzchni drewna.
5 litrów FOBOSU® B umożliwia zabezpieczenie do 17,5 m² powierzchni drewna lub wyrobów drewnopochodnych (płyta wiórowa, płyta OSB ...).

Przed zabiegiem należy obliczyć całkowitą powierzchnię elementów przeznaczonych do impregnacji, przygotować odpowiednią ilość impregnatu zgodnie z normą zużycia oraz zużyć go w całości.

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® B równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

(03.09.2021)