FOBOS® B

FOBOS® B chroni drewno przed:

ogien

ogniem

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

fobos-b

FOBOS® B

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS B to wodny impregnat ogniochronny przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków. Nowoczesna receptura o podwyższonej lepkości ułatwia stosowanie na gładkich powierzchniach wyrobów drewnopochodnych.

ZASTOSOWANIE

Impregnat jest przeznaczony do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się wewnątrz budynków w warunkach suchych. W szczególności do zabezpieczania powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB, wiórowych, sklejek) oraz drewna struganego.

Po zastosowaniu pozwala na uzyskanie najwyższej klasy reakcji na ogień na poziomie "niezapalności" B-s1,d0.

Środek posiada pełne dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I WYKONANIE IMPREGNACJI

FOBOS® B jest płynnym produktem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia  ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia.  Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h.

Proces impregnacji można kontrolować stosując barwnik dostarczony przez producenta. Wybarwienie jest nietrwałe i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

FOBOS® B wnika w drewno i po zastosowaniu nie zmienia jego rysunku.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Lakier FOBOS® B należy stosować w ilości 0,29 litra wyrobu/m² powierzchni drewna.

5 litrów FOBOSU® B umożliwia zabezpieczenie do 17,5 m² powierzchni drewna lub wyrobów drewnopochodnych (płyta wiórowa, płyta OSB ...).

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® B równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

(03.09.2021)