FOBOS® NW

FOBOS® NW chroni drewno przed:

grzyby

grzybem

owady

owadami

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

prod-nw-2017

FOBOS® NW

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® NW to wysokiej jakości koncentrat płynny, który zabezpiecza drewniane elementy konstrukcji przed szkodliwym działaniem grzybów domowych, a także larw owadów. Trwale wiąże się z drewnem, przez co może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nie powoduje korozji stalowych elementów łączących.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:

  • N - (3-aminopropylo) -N-dodecylopropano -1,3 - diamina [zaw. 4,8% wag.]
  • 1-[[2-(2,4-dichlorophenylo) -4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]- metylo] -1H-1,2,4-triazol/propikonazol [zaw. 2,0% wag.]
  • [2-(4-fenoksyfenoksy) etylo] węglan etylu/ fenoksykarb [zaw. 0,02% wag.]

ZASTOSOWANIE

Preparat FOBOS® NW może być wykorzystywany przy ochronnej impregnacji drewna budowlanego, użytkowanego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W szczególności można go stosować przy zabezpieczaniu więźby dachowej i drewnianych konstrukcji nośnych. Sprawdzi się przy ochronnej impregnacji elementów ogrodowych. Może być stosowany jako podkład biochronny pod środki dekoracyjne.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnację można prowadzić zarówno metodą kąpieli jak i przez smarowanie / natrysk. W zalezności od wyboru rodzaju aplikacji należy odpowiednio dostosować stężenie roztworu impregnującego.
Przy smarowaniu/natrysku należy stosować roztwór 10% ( 1litr FOBOSU® NW / 9 litrów wody). W przypadku takiej aplikacji należy roztwór nakładać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości impregnatu, zgodnie z normą zużycia (zachowując ok. 4-godzinne odstępy).
Wybierając kąpiel należy stosować roztwór 5% (1litr FOBOSU® NW  rozcieńczony 19 litrami wody). Impregnując w ten sposób należy zapewnić całkowite zanurzenie poszczególnych elementów w trakcie całego procesu. Kontrolę stopnia nasycenia drewna można prowadzić przez obserwację ubytku roztworu. Orientacyjny czas kąpieli: 4h (w zależności od rodzaju elementów i ich wilgotności).
FOBOS® NW występuje w wersji bezbarwnej i zielonej. Wybarwienie jest nietrwałe i ma jedynie charakter wskaźnikowy. Zaimpregnowaną powierzchnię należy zabezpieczyć przed opadami przez kolejne 72 godziny. Po upływie tego czasu impregnat utrwala się w drewnie i staje się niewymywalny. Do czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegu należy używać wody.

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Zalecane zużycie:
- 1 litr koncentratu - 33m2 powierzchni drewna wewnątrz budynków
- 1 litr koncentratu - 25m2 powierzchni drewna na zewnątrz budynków.
Opakowanie 5 litrów pozwala na skuteczne zabezpieczenie do 165 m2 drewna.

Przed zabiegiem należy obliczyć całkowitą powierzchnię elementów przeznaczonych do impregnacji, przygotować odpowiednią ilość roztworu zgodnie z normą zużycia oraz zużyć go w całości.

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Impregnat FOBOS® NW głęboko wnika i utrwala się w drewnie do stopnia niewymywalności. Trwałość zabezpieczenia jest równa okresowi użytkowania drewna przy spełnianiu wymagań producenta. Uszkodzenie zabezpieczonej nawierzchni powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

07.10.2021