fobos_nw_kdwu_5_2022

FOBOS® NW KRAJOWA DEKLARACJA WłASNOśCI UżYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych wydana dla FOBOSU® NW jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek do ochrony elementów budowlanych z drewna przed działaniem grzybów domowych i owadów.