fobos_b_krajowa_delaracja_wlasciwosci_uzytkowych

FOBOS® B KRAJOWA DEKLARACJA WłASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych wydana dla FOBOSU® B jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek ogniochronny do zabezpieczenia elementów budowlanych z drewna i  wyrobów drewnopochodnych.