fobos_m-1_karta_charakterystyki_18,07,2016

FOBOS® M-1 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki FOBOS® M-1  zgodna z załącznikiem II REACH. Karta MSDS służy jako opis produktu ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Opis środków ostrożności wymaganych w trakcie stosowania impregnatu oraz magazynowania. FOBOS® M-1  jako mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie. Brak szczególnych zagrożeń dla środowiska oraz dla użytkowników.