fobos-m-1_krajowa-deklaracja-wlasnosci-uzytkowych_09,2017

FOBOS® M-1 KRAJOWA DEKLARACJA WłASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych wydana dla FOBOSU® M-1 jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek ogniochronny do zabezpieczenia elementów budowlanych z drewna.