fobos-z-lak-1-aprobata-at-15-9704-2016

FOBOS® Z-LAK APROBATA TECHNICZNA

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9704/2016 wydana dla FOBOSU® Z-LAK   jako potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie do ogniochronnego zabezpieczania drewnianych elewacji oraz pokryć dachowych z gontów i wiórów osikowych.

FOBOS® Z-LAK   zabezpiecza drewniane elewacje do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO przy działaniu ognia od strony elewacji.

Dachy z gontów i wiórów osikowych zaimpregnowane FOBOSEM® Z-LAK   uzyskują klasę niezapalności Broof (t1) odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego, co odpowiada klasyfikacji: pokrycie dachowe nierozprzestrzeniające ognia NRO.