fobos-z-lak_certyfikat-stalosci_2021

FOBOS® Z-LAK KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2878/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® Z-LAK wymagań zawartych w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2021/1915 oraz dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany.

Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.