fobos-z-lak-certyfikat-zgodnosci-itb-2483-w

FOBOS® Z-LAK CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Certyfikat Zgodności ITB-2483/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® Z-LAK wymagań zawartych w Aprobacie Technicznej AT-15-9704/2016 oraz dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany.

Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.