fobos-m-4_certyfikat-zgodnosci-2016

FOBOS® M-4 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Certyfikat Zgodności ITB-1470/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® M-4  wymagań zawartych w Aprobacie Technicznej AT-15-5942/2016 i dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany. Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.