fobos_m-4_certyfikat_stalosci_2021

FOBOS® M-4 KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Certyfikat Stałości Właściwości Uzytkowych 020-UWB-2844/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® M-4  wymagań zawartych w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2020/1540 i dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany. Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.