fobos-m-4_msds_01,2023

FOBOS® M-4 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki FOBOS® M-4 zgodna z załącznikiem II REACH.

Karta MSDS służy jako opis produktu ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Opis środków ostrożności wymaganych w trakcie stosowania impregnatu oraz magazynowania. FOBOS® M-4 jako mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie. Brak szczególnych zagrożeń dla środowiska.