fobos_m-4_krajowa_ocena_techniczna_2021-1

FOBOS® M-4 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1540 wydana dla FOBOS® M-4  jako potwierdzenie dopuszczenia do stosowania do kompleksowej ochrony przed ogniem i korozją biologiczną elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z wymaganiami określonymi w KOT uzyskują jednocześnie odporność  na działanie grzybów domowych, pleśniowych i owadów (technicznych szkodników drewna). Stosowanie w 1 i 2  klasie użytkowania wewnątrz budynków.