fobos-m-4_krajowa-deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych_2023

FOBOS® M-4 KRAJOWA DEKLARACJA WłAŚCIWOŚCI UżYTKOWYCH

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana dla FOBOSU® M-4 jest podstawą do umieszczenia na wyrobie znaku budowlanego.

Potwierdza zakres stosowania dla impregnatu: Środek do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych i owadów.