silignit_atest-higieniczny

SILIGNIT RW ATEST HIGIENICZNY

Atest Higieniczny BK/B/0018/01/2019 wydany dla SILIGNITU RW przez Państwowy Zakład Higieny.

Dokument potwierdzający, że SILIGNIT RW stosowany jako preparat do przeciwogniowego zabezpieczania tkanin elastycznych oraz tkanin podłogowych odpowiada stosownym wymaganiom higienicznym.