silignit_atest-higieniczny_2024

SILIGNIT RW ATEST HIGIENICZNY

Atest Higieniczny B/BK/60111/0283/2024 wydany dla SILIGNITU RW przez Państwowy Zakład Higieny.

Dokument potwierdzający, że SILIGNIT RW stosowany jako preparat do przeciwogniowego zabezpieczania tkanin elastycznych odpowiada stosownym wymaganiom higienicznym.