silignit_krajowa-ocena-techniczna_2018

SILIGNIT RW KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0667 wydana dla Silignitu RW jako potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie jako środka ogniochronnego do tkanin elastycznych i wykładzin podłogowych. Dokument zawiera informacje o wymaganym zużyciu środka oraz uzyskane klasyfikacje zabezpieczonych materiałów w zakresie stopnia palności i reakcji na ogień.