silignit_certyfikat-zgodnosci_2018

SILIGNIT RW CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Silignit RW – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2718/W potwierdzający spełnienie przez SILIGNIT RW wymagań zawartych w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0667 i dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany. Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.