SILIGNIT RW ATEST HIGIENICZNY

Atest Higieniczny HK/B/1351/01/2013 wydany dla SILIGNITU RW przez Państwowy Zakład Higieny.

Dokument potwierdzający, że SILIGNIT RW stosowany jako preparat do przeciwogniowego zabezpieczania tkanin elastycznych oraz tkanin podłogowych odpowiada stosownym wymaganiom higienicznym.